Ultrac Leak Finder

Diarienummer
Koordinator FOAB ELEKTRONIK AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att detektera avståndet till en vattenläcka i ett plaströr baserat på en metod beskriven i ett examensarbete. Om metoden fungerade skulle den hårdvara som utvecklats kompletteras med denna funktion. Mätningar i en kontrollerad miljö visade att den föreslagna metoden inte fungerade tillfredsställande. Mätningarna gav dock uppslag till alternativa metoder som kan uppfylla det övergripande målet. Detta kan verifieras med den teststräcka som nu finns att tillgå.

Resultat och förväntade effekter

Grundtanken med projektet är att finna en metod för detektering av avståndet till en läcka. Den väg som valts visade sig inte nå slutmålet. Emellertid gav resultaten från mätningarna en fördjupad kunskap om de fysikaliska förutsättningarna och pekade på alternativa metoder som kringgår nackdelarna och bör leda till det önskade resultatet. Positivt är att det nu finns ett mätsystem där teorier kan verifieras på ett kontrollerat sätt. Arbetet har också lett fram till en bättre inblick i det publicerade materialet i ämnet.

Upplägg och genomförande

Grundtanken i projektet var att bygga en teststräcka med kontrollerad omgivning och kontrollerade läckor för att få ideala mätmöjligheter. Detta har fallit väl ut och utrustningen kan fortsättningsvis användas i kommande arbete. Under projektet har också omgivningens inverkan på mätsystemet diskuterats och hur man kan komplettera mätsträckan i detta avseende. Det är främst fuktig sand som kan anses ha en inverkan på mätresultaten vid arbete på fältet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00837

Statistik för sidan