ULTRA

Diarienummer 2016-02220
Koordinator Imsys AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att Imsysprocessorn skall kunna överföras till tillräckligt modern IC-teknik för att effektivitetsfördelarna skall komma till sin rätt, samt att komma närmare tillämpningar inom ett intressant IoT-område, som hälsovård. Detta görs genom att göra det lättare för kunder att utveckla program för processorn, samt genom att erbjuda relevanta demonstrationssystem. Projektmålen har nåtts, förutom att ca tre veckors rutinarbete uppskjutits till förmån för viktigare oförutsedda saker som bör räknas till projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultatet har ökat intresset för bolaget från kunniga personer i branschen, och underlättat välbehövlig förstärkning av styrelse och ledning. VD med lång erfarenhet från ledande positioner inom IC-branschen har rekryterats, liksom en erfaren CFO, och styrelsen förstärks fr.o.m. maj. Affärsplan för kapitalanskaffning är under arbete, och vi förväntar oss att under detta år få nödvändiga finansiella resurser för utveckling av bolagets affärer.

Upplägg och genomförande

Konsulter har anlitats för en större del av arbetsmängden än vad som var planerat. Summan av personalkostnad, indirekt kostnad och konsultkostnad stämmer nästan exakt med budget. Hårdvarukostnad blev högre än budget men utgör bara 6% av redovisad totalkostnad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.