ULTRA SNABB TINING/VÄRMNING AV BLODKOMPONENTER

Diarienummer
Koordinator Antrad Medical AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat