Ultra Låg-Effect Inbyggda Trådlösa System för Medicinsk Telemetri och Televård

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat