Ultra-känslig detektion av partiella urladdningar

Diarienummer 2016-04680
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 860 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet avser som riksmätplats för elektricitet DC/LF erbjuda spårbarhet för mätningar av partiella urladdningar (PD-Partial Discharge) i högspänningskretsar till mycket låga nivåer. Målet är att kunna tillhandahålla PD kalibrering ner till 0.1 pC med en mätosäkerhet på 0.01 pC. Detta för att skapa en strategisk kompetens av metoder och kalibreringstjänster för svensk kraftindustri.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att stärka samarbetet med andra nationella metrologiska institut och ge nödvändiga förutsättningar för optimering av isolationsmaterial för högspänningskablar, vilket används såväl för växelspänningsnät som framtidens likspänningsnät. Projektet skall tillhandahålla strategisk kompetens av metoder och kalibreringstjänster till svensk kraftindustri, baserat på två koncept för PD kalibrering. Resultaten skall presenteras i en ´Peer-Review´ artikel och på en konferens.

Planerat upplägg och genomförande

År 1: Förstudie av metoder, detektionsprinciper och signalbearbetning. Koncept 1: Skapa en robustare metod för direktintegrering från en transientrecorder som används idag, samt utveckla mjukvara. År 2: Bestämma bidragen till mätosäkerheter för mätsystemet för första konceptet. Koncept 2: Konstruera ett instrument med en integrator-lösning. Bestämma bidragen till mätosäkerheter för andra konceptet. Analysera prestanda för koncepten. Uppdatera SP/RISE CMC:er. År 3: Skriva en artikel om mätprinciper och metodik, samt presentera resultaten för koncepten på en konferens.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.