Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ULNaP Demonstrator, delprojekt 1

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 880 000 kronor
Projektets löptid januari 2001 - maj 2003
Status Avslutat

Senast uppdaterad 7 mars 2019

Diarienummer 2001-06587

Statistik för sidan