UIC Verifiering Excellens 2016

Diarienummer 2016-01610
Koordinator Uppsala Innovation Centre AB
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Verifiering Excellens 2016

Syfte och mål

Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga företag etableras vad avser tillväxt i omsättning och arbetstillfällen. I en strukturerad beslutsprocess som främjar och förstärker samverkan mellan Sveriges inkubatorer och universitetens innovationskontor, vill Uppsala Innovation Centre bidra till en effektivare affärsutveckling genom att erbjuda finansieringsstöd till företagsspecifika aktiviteter i nya kunskapsintensiva tillväxtföretag.

Förväntade effekter och resultat

Genom möjligheten, att på ett snabbt och enkelt sätt, fördela och tillgängliggöra verifieringsmedel till IBO:er i inkubatorn, kan Uppsala Innovation Centre ge stöd till kritiska verifieringsaktiviteter i en period då kapital oftast saknas, eller finns begränsad tillgång till, och därmed bidra till att minimera risker och påskynda kommersialiseringen i ett tidigt skede, i upp till 20 inkubatorprojekt/bolag under 2016.

Planerat upplägg och genomförande

Antaget IBO till ett affärsutvecklingsprogram i UIC, som bedöms av inkubatorns programansvariga vara i behov av företagsspecifika verifieringsinsatser för en effektivare affärsutveckling, kan söka stöd. Beslut om vilka IBO:er som kan vara aktuella för att få tillgång till verifieringsmedel, samt syfte med aktiviteten, sker på planerade projektkommitté-möten. Förslag på aktiviteter, inkl. en första uppskattning på kostnad samt resurs för utförandet presenteras av berörd IBO. Stödet per bolag bör inte överstiga 250 000 kr och bör ske i belopp om 50 000 - 100 000 kr per aktivitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.