UIC Life science 2016

Diarienummer 2015-06523
Koordinator Uppsala Innovation Centre AB
Bidrag från Vinnova 1 609 483 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Öka medvetenheten, för life science bolag utanför inkubatorn, om vilken hjälp de kan få med kommersialisering och affärsutveckling. Företagen har upplevt detta som mycket positivt och de har fått mycket hjälp verifieringsmedlen i sin affärsutveckling. Öka samarbetet mellan inkubatorerna. Detta har blivit mycket bra och alla inkubatorer saknar att det inte blev en förlängning från 2018. UIC´s värde i och med projektet är att vi fått ett ökat inflöde av bolag som inte kände till oss tidigare.

Resultat och förväntade effekter

Enligt beräkningen som låg till grund för ansökan, grundad på det antal life science-bolag som genomgått UICs affärsutvecklingsprogram 2014 (28 st) och första halvåret 2015 (9 st), uppskattades att UIC under 2016 skulle komma i kontakt med ca 20 bolag inom life science som inte har koppling till universiteten och deras verifieringsmedel. Projektet förlängdes till 2017. Vi har godkänt 25 aktiviteter fördelat på 23 bolag/projekt, alla slutrapporterade. Den feedback vi fått från bolagen är mycket positiv och vi har haft ett flertal förfrågningar efter att projektet avslutats.

Upplägg och genomförande

UIC har marknadsfört uppdraget på egen hemsida samt via samarbetspartners och affärspartners för att nå målgruppen. Marknadsföringen nådde ut mycket snabbt, vilket är naturligt då vårt nätverk är starkt inom den aktuella fokusgruppen. UIC har haft en bedömningspanel bestående av VD, programansvariga representant från UUI, samt från annan inkubator för att få en bra mix. De ansökningar som kommit in har bedömts av denna grupp och vid positivt svar så har bolaget kommit till kommittén för att presentera projektet och svara på ev frågor, varefter kommittén tagit beslut.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.