Ucla IQF Frost AB

Diarienummer 2014-03450
Koordinator IQF FROST AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 112 729 kronor
Projektets löptid juni 2014 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och mål med arbetet var att skapa en expansionsstrategi för vår verksamhet i USA. Rapporten ligger i nivå med vad vi förväntade. Inga stora överraskningar vilket antagligen bygger på att vi redan varit i marknaden ett antal år.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av rapporten säger i princip att marknaden är större än vi trott och att vi bör anställda två säljare. Förutom det har fått upp ögonen på en rad intressanta områden men även en direkt djupare dialog med ett antal av våra befintliga kunder och bättre förståelse av hur de upplever oss och våra produkter..

Upplägg och genomförande

Gruppen började att analysera marknaden samt konkurrenter. Det var tydligt att komplexiteten i uppgiften var ganska markant och det kom in uppgifter om konkurrenters omsättning som var 50 gånger fel baserat på data. Under arbetet så utkristalliserade sig en bild av marknaden och behovet som enligt gruppens analys ledde till att vi borde satsa mer på sälj. Gruppen bestod av verkligen intelligenta och driftiga personer som arbetade hårt. Dock eftersom vi saknar en branschorganisation och det är svårt att få data även för dem som arbetat länge inom branschen så var uppgiften svår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.