Tvådimensionella perovskites för högeffektiva solceller

Diarienummer 2016-04066
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 1 642 155 kronor
Projektets löptid januari 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2016-09-13

Syfte och mål

Solceller utgör en attraktiv plattform för att ta vara på energin från solen, och kan hjälpa människor från en energikris. Nyligen har blybaserade organiska-inorganiska halid-perovskites framträtt som lovande absorberare för solceller. Dock så är det problematiskt att dessa är bly-baserade då bly är miljöfarligt. I detta projekt vill vi utveckla nya bly-fria tvådimensionella perovskites. Vårt mål på förhand är att ta fr5am Sn-baserade solceller med en effektivitet som kan närma sig 20 %.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat utförande av detta projekt kommer hjälpa till att bygga ett stabilt samarbete mellan Linköpings Universitet (LiU) och Oxfords Universitet, och gynna LiUs akademiska rykte på ett internationellt plan. Dessutom kan det förväntade forskningsresultatet leda till kommersiell vinst för Sverige. Samtidigt kommer detta projekt att göra det möjligt för mig att utöka mitt forskningsområde, erhålla omfattande kunskaper och färdigheter, och vara en stor hjälp på vägen till att bli en världsledande expert inom ämnet energimaterial.

Planerat upplägg och genomförande

Jag kommer att arbeta nära med många framstående forskare vid LiU och Oxford för att genomföra detta projekt. Till erhållna höga utföra perovskiter solceller (PSC) gjorda av Sn-baserade hybrid perovskiter, kommer vi designar och synteser nya Sn-baserade tvådimensionella (2D) hybrid perovskiter och antog den plana hetero solcell arkitektur för Device tillverkning. På grund av den anmärkningsvärda strukturella flexibilitet och avstämbarhet, Sn-baserade 2D hybrid perovskiter bör uppvisa gynnsam egenskap manipulation för att leverera högeffektiva PSCs.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.