Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tvådimensionella perovskites för högeffektiva solceller

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 1 642 155 kronor
Projektets löptid januari 2017 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Effektomvandlingseffektiviteten för blyhalogenid perovskite solceller har ökat till över 25%. Emellertid kan blyets toxicitet hindra kommersialiseringen. Huvudsyftet med detta projekt var att hitta nya blyfria halogenid perovskite-material och utveckla miljövänliga solceller. En serie blyfria perovskitesystem har undersökts och Rb2SbBr6 har bekräftats vara ett lovande ljusabsorberande material för fotovoltaiska applikationer. Effektiva blyfria perovskit-solceller baserade på Sb-innehållande föreningar förväntas tillverkas.

Resultat och förväntade effekter

En serie blyfria perovskitföreningar har syntetiserats och karakteriserats, och Rb2SbBr6 har visat sig vara en lovande ljusabsorberare för fotovoltaiska applikationer. Eftersom antimon är mycket mindre giftigt än bly, kan Rb2SbBr6 användas som ersättning för blybaserade perovskiter. Ytterligare studier kommer att resultera i nya effektiva blyfria perovskite solceller baserade på Sb-innehållande föreningar, som kan kommersialiseras, medföra ekonomiska fördelar och främja det internationella akademiska rykte för Linköpings universitet inom solcellsteknologi.

Upplägg och genomförande

Enligt det planerade tillvägagångssättet undersöktes en serie blyfria halogenid-perovskitesystem och många perovskitkristaller syntetiserades och karakteriserades. Rb2SbBr6 identifierades som en potentiell solabsorberare och enhetliga filmer av Rb2SbBr6 framställdes vidare. Tillverkning av solcell baserad på Rb2SbBr6 testades också. Dessutom har jag besökt University of Oxford och arbetat nära med många världsledande forskare, vilket förbättrade min akademiska nivå mot mitt karriärmål och stärkte samarbetet mellan Linköpings universitet och Oxford.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04066

Statistik för sidan