Turbin för energiåtervinning

Diarienummer
Koordinator WIPAB, Wermlands Industriplåt AB
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - september 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00674

Statistik för sidan