TUNT OCH ROBUST DUBBELSENSORCHIP FÖR BERÖRINGSFRIA IR-TERMOMETRAR

Diarienummer
Koordinator JonDeTech AB
Bidrag från Vinnova 1 950 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03775

Statistik för sidan