TUNT OCH ROBUST DUBBELSENSORCHIP FÖR BERÖRINGSFRIA IR-TERMOMETRAR

Diarienummer
Koordinator JonDeTech AB
Bidrag från Vinnova 1 950 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2011
Status Avslutat