Tunoxas optimerade sårvård; produktion och marknad.

Diarienummer 2013-01449
Koordinator Goldcup 8411 AB u nä Tunoxa AB - Tunoxa AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att lägga grundlag för produktion och försäljning av avancerade och skräddarsydda sårvårdsprodukter som ger optimal sårläkning, minimal smärta och förhindrar infektion för brännskadepatienter. Produkterna i fokus har en unik patentskyddad teknologi som bas. Projektet har genomfört en rad aktiviteter som bl.a. lagt grund för beslut om klassning, vidare väg mot CE märkning, framtagning av affärsplan efter första investering är gjord, samt gett de första positiva resultaten från kliniska pilottester.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av projektet pekar på att vi uppnår förväntade effekter; att bädda för första investeringar, kunna starta produktion samt initiera vidare kliniska prövningar. I arbetet kring produktion och uppskalning har förhandlingar med möjlig produktionspartner påbörjats. Vad gäller kliniska prövningar och tester på patientmaterial har vi kommit längre än vårt ursprungliga mål och både initierat tester på Akademiska Sjukhuset i Uppsala samt fått de första positiva resultaten. Dessa har lett till att beslut kring vidare CE märkning samt partner för denna process har identifierats

Upplägg och genomförande

Det positiva utfallet av projektet bygger på tillgång till ett brett kompetensnätverk samt samarbeten med en rad professionella aktörer inkl. SP Process development (för produktion och uppskalningsarbete), Potter Clarkson (för IP strategiutvekling), Medos, NAMSA samt Intertek Semko för rådgivning kring det regulatoriska samt CE märkning och överläkare Fredrik Huss på brännskadeavdelningen vid Akademiska Sjukhuset för kliniska tester. Dessutom har UU Innovations internationella nätverk faciliterat viktiga möten och förhandlingar kring investeringar samt produktion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.