Tunn, formbar IR-ljusplatta för medtech bruk

Diarienummer
Koordinator LUNALEC AB
Bidrag från Vinnova 1 944 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

LunaLEC har tillsammans med ett globalt medtechföretag identifierat ett användningsområde för LunaLECs tunna formbara ljusplattor som kan halvera behandlingstiden för vissa patienter om ljus läggs till den befintliga behandlingen. LunaLEC har visat genom proof-of-concept att ljusplattorna kan möta kundens krav på intensitet och specificitet av ljus. För pre-kliniska och kliniska prövningar krävs att ljusplattorna verifieras med nya storskaliga prototyper. Målet är att prototyperna senare ska kunna modifieras för att överföras till tillverkning i industriell skala.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till att LunaLEC kan verifiera konceptet med senare möjligheter till storskalig, ekonomisk tillverkning av LECar. Detta leder i förlängningen till att LunaLEC kan expandera och nyanställa ett antal personer för fortsatt produktutveckling och försäljning.

Planerat upplägg och genomförande

LunaLEC kommer att genomföra ett antal arbetspaket som syftar till att förbättra och verifiera produktens prestanda. Detta bl.a. för att förlänga driftstid per batteri. Därutöver ska FoU-material ersättas med kommersiellt tillgängliga material och manuella processer modifieras för att senare passa industriella förhållanden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.