Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tunn, formbar IR-ljusplatta för medtech bruk

Diarienummer
Koordinator LUNALEC AB
Bidrag från Vinnova 1 944 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att optimera designen på vår LEC-platta för kostnadseffektiv tillverkning med tillräcklig prestanda för att möta kundbehov, och därefter verifiera att designen var överförbar till industriell skala. Under projektets gång har vi optimerat vår LEC-platta för att möta kundens behov, och vi har demonstrerat att tillverkningsprocessen fungerar i industriell skala. Däremot krävs fortfarande kostnads/prestandaoptimering för att produkten ska kunna introduceras på marknaden

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lett till ett stort kundengagemang från en stor industriell potentiell tillverkare. Vår teknologi har bevisats skalbar i deras industriella set-up. Vi förväntar oss att de kommer att starta ett gemensamt projekt med oss för att optimera kost/prestanda under 2020, för produktion under 2021. Dessutom har vår prototyputveckling gjort att vi fått mycket större exponering av LunaLECs kompetens internationellt, bla. gavs vår prototyp First Prize in future technology vid 9:e ICFPE-mässan i Shanghai 2018, och VD har blivit inbjuden talare vid IdTechEx i Silicon Valley.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg ändrades under löptiden till en bredare processutveckling jämfört med den planerade specifika produktutvecklingen. Detta ledde till mer fokus på skalbar och industriellt anpassad tillverkning. I längden ger det LunaLEC en bättre grund för fler produkter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 mars 2020

Diarienummer 2017-00812

Statistik för sidan