TubeSprout Forest Innovation

Diarienummer
Koordinator Scandinavian Forest Farming Aktiebolag - Scandinavian Forest Farming AB
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00467

Statistik för sidan