TSS representation i Syd

Diarienummer 2011-01890
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - januari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att etablera kontaktnätverk och formulera projekt är uppfylt.

Resultat och förväntade effekter

Möten med de svenska deltagare i EU-projektet E-mission i öresundsregionen. Flera möten med Malmö stad och Köpenhamns kommun. TSS har inbjudits att i Green eMotion Stakeholder Forum. Löpande kontakter med öresundskraft. TSS har initierat ett regionalt samverkansprojekt för elektrifiering av E6 Syd mellan Göteborg och Malmö.

Upplägg och genomförande

Peter Ekenger har representerat TSS

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.