Trygghet i arbete, sysselsättning och inkomst

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02883

Statistik för sidan