Trygg Hemma - Smarta Lås

Diarienummer
Koordinator Phoniro AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01053

Statistik för sidan