Trygg Hemma - Smarta Lås

Diarienummer 2008-01053
Koordinator Phoniro AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - augusti 2009
Status Avslutat