Trusted Virtualisation for Android platform

Diarienummer
Koordinator Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01656

Statistik för sidan