Trisialinsyra för behandling av EKC

Diarienummer 2014-00224
Koordinator Adenovir Pharma AB
Bidrag från Vinnova 527 413 kronor
Projektets löptid maj 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Hittills genomförda aktiviteter pekar på att APD-514 kan följa i samma spår som APD-209 och utgöra en second generation med bättre effekt, enklare tillverkning och med nytt längre patentskydd.

Resultat och förväntade effekter

God syntetiserbarhet i labskala. God löslighet och kompabilitet med ögonexcipienter. Ytterligare formuleringsförsök behövs för optimal beredning. Mycket hög in vitro effekt jämfört med kontroll. God stabilitet, ingen nedbrytning. APD-514 bedöms vara väl tolererad i pre-kliniska toxicitetsstudier. PCT inlämnat, APD-514 bedöms patenterbar av EPO. APD-514 synes fylla kriterier att vara en uppföljningskandidat till bolagets läkemedelskandidat, med bättre effekt, enklare och kostnadseffektiv tillverkning och med nytt och förlängt patentskydd.

Upplägg och genomförande

Projekt har genomförts enligt plan och mött uppsatta mål: Samarbetet med Kemiska Institutionen och Klinisk Mikrobiologi vid Umeå Universitet har löpt väl, liksom med Medigelium, KI avseende pre-formulering. Samarbete med Swetox för QSAR har gått bra liksom med Adlego för pre-kliniska tox-studier. Samarbete med patentbyrån Ström & Gulliksson har löpt planenligt. Framtagande av affärsplan har gått planenligt i samarbete med innovatörerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.