Triple Steelix 2.0

Diarienummer 2014-02499
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 18 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Triple Steelix mål är att utvecklas till en nationellt ledande systemintegrator, med internationell excellens för kommersialisering av innovationer relaterade till avancerade stål samt verka för förnyelse av en traditionell bransch, som bygger sin verksamhet på hållbar produktion. Syftet är att bidra till stålindustrins, sammanhängande industri och tjänsteföretags fortsatta utveckling samt därmed återindustrialiseringen av Sverige och Europa. De långsiktiga effekterna är en ökad attraktionskraft på innovativa företag, kunskap och kapital.

Förväntade effekter och resultat

Förväntande effekter är en ökad attraktionskraft för forskning, innovation, kompetens, företag och kapital till regionen. - vetenskapliga publikationer - doktorander och seniora forskare i projekt - forskarskola - 50 SME företag i FoU projekt - 10 nya företag byggda utifrån forskningsbaserade innovationer, med förutsättning att bli ledande inom sin nisch - 30 nya innovativa produkter/tjänster - internationella aktörer som intressenter i initiativet - 30 innavationsbaserade projekt - 20 publicerade projektresultat i internationell fackpress

Planerat upplägg och genomförande

Triple Steelix mål är att utvecklas till en nationellt ledande systemintegrator, med internationell excellens för kommersialisering av innovationer relaterade till avancerade stål samt verka för förnyelse av en traditionell bransch, som bygger sin verksamhet på hållbar produktion. Tre av metallindustrins forsknings och innovationsagendas ´steg mot förnyelse´ prioriteras. - öppna värdekedjan! - öka resurseffektiviteten! - öka kompetensen och attraktiviteten!

Externa länkar

Triple Steelix webbsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.