TriMo AKK

Diarienummer
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Växjö
Bidrag från Vinnova 1 996 400 kronor
Projektets löptid april 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Digitala hjälpmedel

Syfte och mål

Tusentals barn som saknar talat språk använder olika Alternativa Kompletterande Kommunikationshjälpmedel (AKK). Många saknar dock robusta digitala verktyg som syftar till självständig kommunikation. För att uppnå detta mål är barnet beroende av att vuxenvärlden använder verktyget med barnet på bred front så kallad modellering. Den robusta appen TriMo stöttar barn och vuxna i denna svåra process genom att ta vara på den mobila teknikens fulla potential att exempelvis motivera till ökad användning och modellering. Målet är att fler barn skall kunna bli mer delaktiga i samhället.

Förväntade effekter och resultat

Projektets Resultat blir en fungerande prototyp till en AKK-app för mobiler och läsplattor till Android- iOS- och även andra enheter. Appen förväntas på sikt bli ett populärt, effektivt och attraktivt kommunikationshjälpmedel för personer som helt eller delvis saknar talat språk, samt för personer i deras omgivning. Appens unika egenskaper förväntas förenkla introduktionen av denna typ av hjälpmedel. Den inbyggda robusta vokabulären gör vidare att användaren kan bli självständig i sin kommunikation, med ökade möjligheter till delaktighet i samhället, och för ett rikare liv.

Planerat upplägg och genomförande

TriMO utvecklas i en iterativ process av företaget IUS-innovation i tätt samarbete med Linnéuniversitetet och med regelbunden input från resterande partners. IUS tar fram en app med användaren och kommunikationspartners (tex. lärare och föräldrar) behov i centrum. En grundversion kommer först att färdigställas och därefter implementeras stegvis de nya funktionaliteter som syftar till ökat användande samt för att motivera till och stötta modellering. I olika faser kommer projektets partners kunna testa TriMO med olika användare samt genomföra kvalitetskontroller.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 februari 2020

Diarienummer 2019-01285

Statistik för sidan