Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Triggerbee Consent vägleder EU-företagen i hanteringen av den nya dataskyddslagen

Diarienummer
Koordinator Triggerbee AB
Bidrag från Vinnova 1 211 175 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att utveckla en prototypmjukvara för att hjälpa små och medelstora EU-företag att efterleva den nya dataskyddslagen GDPR. Den ska stödja företag i tre av de viktigaste områden av GDPR: a) informera om hur man samlar in och hanterar data, b) insamling av samtycken och c) dokumentering av samtycken. Vi har lyckats bra med projektet och inte bara tagit fram en prototyp utan även realiserat och lyckats kommersialiserat stora delar av prototypen vilket lett till stora värden för i form av värdefull IP, nyanställningar och intäkter.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss: - Ta fram en lösning som löser ett viktigt behov för GDPR efterlevnad. Det har vi lyckats med. - Att mjukvaran skulle leda till en viktig byggsten i vårt fortsatta innovationsarbete: Uppfyllt. Samtyckeshanteringen som vi utvecklat är fundamental för att hantera personuppgifter, vilket all vår mjukvara gör. - Vi förväntade oss att projektet på sikt skulle leda till intäkter och det har det redan gjort i form av en stor mängd betalande kunder. - Vi ville också i projektet göra mjukvaran tillgänglig som en helt egen produkt för ett lägre pris. Förväntas bli klart inom 6 mån.

Upplägg och genomförande

Istället för att bygga många olika integrationer mot olika system så intresserade vi oss för integrationsbryggan Zapier vilket kunde möjliggöra för oss att öppna upp vårt system mot en stor mängd system i sin tur. Genom projektet utvecklade vi en fungerande Zapier-integration. Detta tog mer tid initialt och vissa delar av samtyckes-dokumentationen återstår att implementera i kopplingen men utfallet blir mycket högre när det är färdigt. Vi har haft gott samarbete med våra referenskunder som bidragit med önskemål och feedback under projektets gång.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01883

Statistik för sidan