Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tredje Ögat

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Matematikcentrum
Bidrag från Vinnova 6 631 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - oktober 2022
Status Avslutat
Slutrapport 2017-05510sv.pdf (pdf, 327 kB)

Syfte och mål

Syftet med projektet var att visa nyttan av den nya sensorn inom trafikapplikationer såsom trafiksäkerhetsbedömning med hjälp av trafikkonflikter samt att öka kompetensen inom djupinlärningsmetoder för videoanalys och skapa patent. Prototypen, uppfyller väl de tänkta målen vi hade för projektet initialt. Under projektet termen (eng.) Traffic Surveillance Vision Pipeline (TVSP) införts med sex komponenter; videoinsamling, kamerakalibrering, objektdetektion, 2D/3D mappning, följning och trajektorieanalys.

Resultat och förväntade effekter

Flertal publikationer, med maskininlärnings- eller trafikanalysfokus, har presenterats vid internationella konferenser och workshops. Detta har lett till internationell spridning och utökade nätverk. I samband med publikationerna har även ett patent accepterats och ett annat ligger som ansökan. Inspelning i verklig, men kontrollerad, miljö har genomförts under utvecklingen. Iterationerna med prototypen har ökat förståelsen både för vad som är tekniskt möjligt och vad det finns för behov hos tilltänkta kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet har i princip följt initiala planering och hade regelbundna möten (som övergick till digitala formatet under Corona). Även inspelning utomhus gick att genomföra vid lättade restriktioner. Arbetet med kamera-prototypen genomfördes i tre cykler. Varje cykel bestod i att en fysisk prototyp konstruerades av Axis som sedan visades upp för övriga partners som fick utvärdera den och komma med kommentarer och önskemål om förändringar. Dessa önskemål låg sedan som grund till nästkommande cykler.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2022

Diarienummer 2017-05510

Statistik för sidan