Transportforskning i Europa - Best Practice

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6390 M1:4
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04861

Statistik för sidan