Transportforskning i Europa - Best Practice

Diarienummer 2009-04861
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6390 M1:4
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat