Transparenta, cellulosabaserade förpackningsmaterial med goda gasbarriäregenskaper

Diarienummer 2017-05407
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Dept. of Fibre and Polymer Technology
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation - Research studies within Treesearch

Syfte och mål

Målet med projektet är transparenta papper, dvs material gjorde från cellulosafibrer enligt papperstillverkningsmetodik, med goda gasbarriäregenskaper. Målet syftar inte bara till att stärka svensk skogsbaserad industri, utan även till att tillhandahålla ett miljövänligt alternativ till dagens förpackningsmaterial av oljebaserad plast.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kan vid positivt utfall, tillsammans med den industriella projektparten BillerudKorsnas, leda till nya förpackningsmaterial med stor marknadspotential. Genom att uppnå det ovan givna målet är det vår övertygelse att projektet i förlängningen kan stärka svensk ekonomi och öka användandet av pappersbaserade förpackningar, vilket skulle bidra till att minska ackumulationen av plastförpackningar i natur och hav. Med andra ord är det alltså vår förhoppning att resultaten ska kunna bidra till att uppnå målsättningen om att omvandla Sverige till en bioekonomi till år 2050.

Planerat upplägg och genomförande

Projekt löper i nära samarbete med BillerudKorsnäs som en doktorandutbildning på 4,5 år, samt ett kompletterande postdoktorarbete. Doktoranden kommer fokusera på modifiering av fibrer för att möjliggöra porösa pappersstrukturer, som genom vidare modifiering sedan konsolideras till ett icke-poröst, transparent material. Förutom att bidra till detta arbete kommer den postdoktorala forskaren, genom att tillföra en stark polymerkompetens, att studera efterbehandlingstekniker av det framtagna materialet för att på så sätt förbättra egenskaperna ytterligare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.