Transparant LCA

Diarienummer 2013-02332
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - juli 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2011-02959-en

Syfte och mål

Projektets syfte är att bedöma affärsmöjligheten att tillhandahålla transparent och kvalitetssäkrad LCA-data. Det har i stort varit möjligt att uppfylla projektets syfte, framförallt har det gått att bedöma om affärsområdet kan vara bärigt på lång sikt. Det finns fortfarande behov av att lära sig mer om vilka resurser som krävs för att ta fram LCA-data som är bättre än de data som marknaden idag erbjuder.

Resultat och förväntade effekter

Det är stor efterfrågan på transparant LCA-data. Konsulter som gör LCA-kalkyler uppskattar att 25 % av kostnaden kan kapas om data blir mer transparant. Kunders alternativ erbjuder i några fall granskad LCA-data. Insynen i datan är ändå begränsad och fördyrar analysarbetet. Upphandlingsförfaranden hos Trafikverket kommer snart kräva att anbud har kvalitetssäkrade klimatkalkyler. Omkring 2000 anbud/år kommer behöva transparanta LCA-data. Ecoloop kommer fortsätta att leta affärsmöjligheter kring LCA-data. Kontakt för samarbete har knutits med Trafikverket och KTH.

Upplägg och genomförande

Ecoloop arbetade initialt fram en affärsidé som vi sedan har lyssnat av mot potentiella kunder som har givit positiv respons. Vi har i samband med identifiering av datakällor etablerat nya kontakter på myndighet och universitet som har insyn i både resursbehovet, efterfrågan och som kommer var viktiga för att precisera affärsidén.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.