TRANSOPT

Diarienummer
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 440 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat