Transnationellt living lab för aktivt åldrande

Diarienummer 2016-04602
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Linnéuniversitetet, Växjö
Bidrag från Vinnova 1 999 877 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Japan - Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People Phase 1

Syfte och mål

Projektet Transnational Living Lab for Active Ageing ska utveckla living lab-miljöer i Sverige och Japan med fokus på de utmaningar och möjligheter en åldrande befolkning medför, samt ett transnationellt living lab mellan länderna. Detta ska mobilisera ytterligare internationella perspektiv genom European Network of Living Labs (ENoLL) och nätverk i Asien. Genom ett systemiskt och holistiskt perspektiv på åldrande, som möjliggörs genom medskapande processer som omfattar alla samhällssektorer, ska projektet generera sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska förändra upplevelsen av att vara gammal, med samhällsdesign som fokuserar på ensamhet och segregering, genom holistiska, systemiska och intergenerationella ansatser. Projektet ska leda till systematiserade sociala innovationer, samt kommunikationsplattformar som främjar deras breda acceptans, tillgänglighet och implementering. Det transnationella living labbet utgör ett större ekosystem för vidare kunskapsutbyte, medskapande innovation och affärsutveckling. Modell för ekonomisk självförsörjning för living lab implementeras till målåret 2025.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets nav är medskapande mellan en mångfald av intressenter, och iterativ innovation och implementering i living lab-miljöer. Under fas 1 etableras fungerande ekosystem med intressenter som representerar kvadrupel helix-modellen (akademi, företag, offentlig sektor, medborgare) i båda länderna. Den nya kunskapen som genereras kring att bygga living lab-miljöer med fokus på åldrande, metoderna och processerna för medskapande inom denna kontext, samt innovationerna kring samhällsdesign delas mellan länderna. Fas 2 implementerar det transnationella living labbet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.