Transnational Living Lab for Active Ageing

Diarienummer 2018-02576
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för design
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att TLLAA svenska projektledare Mathilda Tham ska delta i seminarium arrangerat av Vinnova och JST, i Tokyo 13 juni, samt aktiviteter kring detta. Detta innebär att leverera presentation av projektet tillsammans med den japanska projektledaren, professor Hiroko Akiyama, delta i paneldebatt samt nätverkande.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till utvidgat nätverk, förståelse för forskningsfinansiärernas behov, behov hos industri och andra nyckelaktörer samt samarbetspotential för andra projekt i programmet. Presentation samt deltagande i paneldebatt förväntas ha resultat i utökad kunskap kring och intresse för projektet TLLAA hos finansiärerna och andra deltagande aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

Professor Akiyama och Mathilda Tham har planerat en gemensam presentation att framställa vid symposiet, och kommer delta i paneldebatt samt nätverkande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.