Translationell FoU av läkemedel baserad på hämmare av PFKFB3

Diarienummer 2014-05665
Koordinator Karolinska Institutet - Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 436 561 kronor
Projektets löptid december 2014 - november 2015
Status Avslutat