Transkription av polyfonisk musik

Diarienummer 2014-00491
Koordinator DOREMIR MUSIC RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 1 475 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla, utvärdera och integrera teknik för transkription av polyfonisk transkription med DoReMIRs unika teknik för musikanalys i vår produktsvit ScoreCloud, vilket har genomförts inom ramen för projektet.

Resultat och förväntade effekter

Rent tekniskt är resultatet enligt förväntningar, utifrån den givna begränsningen det gäller transkription av polyfon audio från ett instrument i taget, med specfik inriktning på piano, gitarr och fiol. De kommersiella effekterna av tekniken är ännu inte möjligt att utvärdera.

Upplägg och genomförande

Själva den fundamentala teknikutvecklingen har visat sig ta större tid i anspråk än planerat, vilket har lett till förseningar vad gäller integration av tekniken i våra produkter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.