Transient Läkemedelsscreening

Diarienummer
Koordinator Transientic Interactions AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04211

Statistik för sidan