TransHoof Diagnostics: En icke-invasiv metod

Diarienummer 2016-02148
Koordinator GU VENTURES AB
Bidrag från Vinnova 519 068 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet för projektet var att utveckla en kommersiell produkt med syfte att prognostisera hovkapselhälsa och att tidigt kunna upptäcka problem och defekter i hovkapseln, för att på så vis kunna undvika alvarligare skador. En fungerande prototyp och ett protokoll för att standardisera mätningarna har tagits fram. Med hjälp av detta har reproducerbara resultat levererats när hovar har undersökts under kontrollerade former. Den potentiella affärsmodellen och inkomstkällorna för produkten har visat sig kräva vidare utvärdering.

Resultat och förväntade effekter

Alla tekniska aktiviteter har framgångsrikt levererats. En fungerande prototyp och standardiserat testprotokoll har utvecklades, vilket betyder att reproducerbara resultat kan levereras när mätningar på hovar utförs under stabila förhållanden. Detta har haft gott genomslag då ett flertal personer har genomfört mätningar enligt protokollet och på så vis har ett studien kunnat utökas med fler och bättre mätningar på hovar. Resultaten av de kommersiella aktiviteterna ledde till att fokus för projektet skiftade från prognostisering av hovhälsa till tidig diagnostik av fång.

Upplägg och genomförande

Prototypen kommer att utvecklas och testas vidare i ett nära samarbete mellan TransHoof-teamet (som består av bl.a. fysiker, tekniska experter, hovslagare och veterinär) och en industridesigner, med input från externa veterinärer, hovslagare och affärsutvecklare. Den tänkta affärsmodellen för produkten kommer att utvärderas och utvecklas vidare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.