Trans-Atlantic Dialogue and Workshop on China as an Emerging Techno-Power

Diarienummer
Koordinator The European Institute of Japanese Studies
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2004 - december 2004
Status Avslutat