Träning- och nutritionsanalys av ryttare

Diarienummer
Koordinator ECLIPSE BIOFARM AKTIEBOLAG - Eclipse Biofarm AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

I samarbete med Högskolan i Halmstad har en enkätundersökning sammansatts och genomfört i syfte att kartlägga behov och marknad. Undersökningen är utförd av Dr Eva Strandell. Resultaten analyseras forfarande men bedöms lovande. Arbete pågår för att öka svarsfrekvensen på enkäten och därigenom statistiskt säkerställa resultatet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet avses att användas för att utveckla en produktlinje riktad direkt till aktiva inom hästnäringen. Vi avser marknadsföra produkterna i hästsport-fackhandeln. Lansering är planerad våren 2012. i samband med hästsportmässan i Stockholm alternativt hästsportmässan hösten 2012. Detta beroende på om vi själva kommer att tillverka kosttillskotten eller lägga processen på legotillverkare.

Upplägg och genomförande

Den enkätundersökning som genomförts har sin största svaghet i svarsfrekvensen men de preliminära analysresultaten ser lovande ut och ger de svar som önskades. Svaren stärker vår tes om att det finns ett behov av och en marknad för kosttillskott för aktiva i hästnäringen. Arbete pågår fortfarande med att analysera resultaten och öka svarsfrekvensen för att stärka underlaget för kommande produktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02927

Statistik för sidan