Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Träna för innovation

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnad/Sektionen för lokal och regional utveckling
Bidrag från Vinnova 215 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har genomfört test i tre kommuner, två kommunlednings-grupper och en förvaltningsledning. Konceptet har upplevts attraktivt och att man på kort tid fått insikter och färdigheter om innovationsledning som går att använda i det dagliga uppdraget. Testerna har resulterat i ett reviderat koncept. SKL har erfarenheter av hur ett avgränsat ledningsstöd kan se ut. Dessa erfarenheter kommer tillämpas i relevanta insatser från SKL framöver.

Resultat och förväntade effekter

Deltagarnas omdöme är i stort sett positivt. Flertalet har använt nya metoder för planering och ledning. De avser att fortsätta testa nya arbetssätt på samma sätt. En önskan om uppföljning och fortsatt coachning finns i grupperna.

Upplägg och genomförande

Processen bidrog till en tankeutveckling. Deltagarna uppskattade grundstrukturen med upplevelsebaserat lärande, att ”göra först förstå sedan”. Den centrala lärdomen från testperioden är att deltagarna inte hade hade förmåga att genomföra problemförståelsefasen själva. Utvärderingen visar att deltagarna behövde vägledning i konsten att ifrågasätta och reflektera över problemet de står inför.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04546

Statistik för sidan