trämanufaktur - Kärnprocessen

Diarienummer
Koordinator Tyréns AB - Tyréns AB Malmö
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02282

Statistik för sidan