TRAINABIO

Diarienummer 2014-00540
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 94 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - april 2014
Status Avslutat