Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trafiksäkerhet och IOT-projekt

Diarienummer
Koordinator Dreamview Creative AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Bygg nätverket och leta efter det möjliga samarbetet med kinesiska företaget.

Resultat och förväntade effekter

Preliminärt samarbete / affärsintroduktion: 1.Dreamview Creative AB and Youon Technology Co. Ltd collaborative project on building a future BSS (bike sharing system) platform with improved safety and service quality a system for road and bike (ebike) safety monitoring to reduce biking accident 2.Dreamview Creative AB and China Transport Telecommunications & Information Center A collaborative project on data mining from BSS system for public transport optimization Mobility solution with improved efficiency

Upplägg och genomförande

Att starta projektet och börja förbereda nästa fas och ansöka om bidrag från Vinnova och MOST för att utveckla projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03253

Statistik för sidan