Trafiksäkerhet för honom och henne: Ökad skadeprevention genom simuleringar och utökad konsumentprovning

Diarienummer 2013-04354
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 42 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsbidraget var att samla underlag för och utforma en fullständig ansökan inom programmet ´VINNMER Marie Curie Industry outgoing, Mobility for Growth´. En fullständig ansökan formulerades och skickades in.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet var en fullständig ansökan baserat på de kontakter som projektet möjliggjorde.

Upplägg och genomförande

Planeringsbidraget avsåg resa till två internationella forskningsmiljöer för att få en formell inbjudan som adjungerad professor. Resan genomfördes 21/2-11/3 och resulterade i ett erbjudande från Monash University. Därdefter färdigställdes en fullständig ansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.