Trafikhuvudmannaskap: om länstrafikansvar, organisationsform och konsekvens för kollektivtrafiken

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 920 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01448

Statistik för sidan