Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trafikförvaltningens arbete med nya biljettprodukter anpassat för Kombinerad Mobilitet som tjänst

Diarienummer
Koordinator Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik - Storstockholms Lokaltrafik, huvudkontoret
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Trafikförvaltningens mål var att tillgängliggöra biljetter för fler i syfte att sänka tröskeln till kollektivtrafiken. I och med framtagandet av en gemensam BoB standard för Sveriges kollektivtrafik fanns möjlighet att utveckla detta tillsammans med andra aktörer. Trafikförvaltningens mål var dessutom att etablera en infrastruktur både för test och drift som skapade förutsättningar för denna utveckling att fortsätta. Detta skulle göras tillsammans med externa parter för att på så sätt verifiera att det tekniska fungerar samt under tiden skapa nödvändiga avtal.

Resultat och förväntade effekter

Trafikförvaltningen har implementerat BoB:s standardens olika API:er. Infrastruktur för test, validering och drift är på plats. En tjänst är i drift via detta system, Movingo. För ytterligare två tjänster, Whim (MaaS Global) och Travis (Nobina), pågår integration och test med avsikt att lansera i drift mot kund juni 2019. Dessa och fler tillkommande tjänster förväntas bidra till ett ökat hållbart resande framöver.

Upplägg och genomförande

Trafikförvaltningens IT avdelning har haft uppdraget att sätta upp miljöer för utveckling, test, validering och drift. Personal i olika utvecklingsteam har implementerat BoB API:erna i Trafikförvaltningens system och haft kontakt med de företag som skall integrera mot detta för stöd och erfarenhetsutbyte. Utvecklingsarbetet har gått bra men det har varit utmaningar med att få tag på utvecklingsresurser vilket gjort att det tagit längre kalendertid än planerat. BoB standarden är ny och i stora delar oprövad vilket gjort att utvecklingsarbetet tagit längre tid än planerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2017

Diarienummer 2017-05002

Statistik för sidan