Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Trafikantbeteenden och interaktioner som underlag for AD och ADAS

Diarienummer
Koordinator VISCANDO TRAFFIC SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 172 800 kronor
Projektets löptid maj 2019 - september 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka hur Viscandos intelligenta 3D sensor kan bidra till Ericsson, Veoneer och Zenuitys verksamhet. Genom live tester i Lindholmen har vi gemensamt kunna visa hur Viscandos data kan användas av respektive företag och också identifierat nödvändig vidareutveckling för att än bättre motsvara önskemålen hos Veoneers och Zenuitys utvecklare. Vidare samarbete i nya projekt är redan beslutad och ytterligare projekt diskuteras.

Resultat och förväntade effekter

Enligt projektplan har Viscando, Ericsson, Veoneer och Zenuity har tillsammans genomfört en proof-of-concept med Viscandos intelligenta 3D sensor och 5G-utrustning från Ericsson. Det visades bland annat att konfliktrisk kan detekteras och överföras i realtid över 5G. Detaljerade data kring trafikanters beteenden och samspel samlades in och överfördes till Veoneer och Zenuity. I samspråk med nämnda sponsorer har vi också identifierat nödvändig vidareutveckling för att än mer uppfylla önskemål från Veoneers och Zenuitys utvecklare. Nya gemensamma projekt är planerade.

Upplägg och genomförande

Enligt projektplan har Viscando, Ericsson, Veoneer och Zenuity har tillsammans genomfört en proof-of-concept med Viscandos intelligenta 3D sensor och 5G-utrustning från Ericsson.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 maj 2019

Diarienummer 2019-02680

Statistik för sidan