Trådlösa sensornätverk för övervakning av flygmotorer

Diarienummer 2009-01373
Koordinator ÅAC Microtec AB
Bidrag från Vinnova 3 999 811 kronor
Projektets löptid november 2009 - februari 2013
Status Avslutat