Trådlösa sensornätverk för övervakning av flygmotorer

Diarienummer
Koordinator ÅAC Microtec AB
Bidrag från Vinnova 3 999 811 kronor
Projektets löptid november 2009 - februari 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01373

Statistik för sidan