Tracking-system för saknade personer

Diarienummer 2013-01427
Koordinator STOCKHOLMS UNIVERSITETS INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 379 291 kronor
Projektets löptid mars 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa en teknisk lösning för att effektivisera sökandet av försvunna personer. NorthTracker utvecklar lösningar för GPS-positionering och en av dessa bedömdes ha potential att förbättra effektiviteten i Missing Peoples sökarbete samt underlätta dokumentation. CSES del var också att med sin metod kring affärsutveckling genom coachning stötta MP i dess verksamhetsutveckling. Vid start sattes mål för MPs intäktsmodell och delvis som ett resultat av CSES insatser så har man förändrad samarbetesstrategi och börjat arbeta med ett flertal nya parter.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av den tekniska utvecklingen är en lösning som ger Missing People möjligheten att i realtid följa sökinsatser på en karta. Lösningen medger också dokumentation av genomförda insatser vilket medför att man på ett effektivare sätt kan kommunicera med andra aktörer (t ex polisen) vad som är genomsökt och vad som återstår. Affärsmodellen arbetades igenom och bedöms vara ekonomiskt mer hållbar nu är tidigare.

Upplägg och genomförande

I samband med projektstart sattes mål kring projektet och under projektets gång har CSES träffat parterna både gemensamt och individuellt för att säkerställa att dessa mål nås. CSES metod för coachning och affärsutveckling fungerade väl även i detta sammanhang trots att arbetet till viss del sköttes på distans.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.