Trace:original - a blockchain-based solution for digitization of the European mortgage market

Diarienummer 2017-04363
Koordinator ENIGIO TIME AB
Bidrag från Vinnova 1 615 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet trace:original är att lösa ett långvarigt problem gällande möjligheten att skapa, hantera och autentisera digitala originalhandlingar. Detta har ex. förhindrat svenska bolåneinstitut att tidigare digitalisera bolån. Lösningen använder blockchain-teknik och Enigios proprietära uppfinningar. Målet är i sin tur att tillsammans med några svenska bolåneinstitut färdigställa och kommersielisera trace:original för att erbjuda digitala löpande skuldebrev i Sverige (bla. bolån) vilket kommet att ge stora besparingar men även ge bättre konsumentskydd.

Förväntade effekter och resultat

En lösning för att hantera digital originalhandlingar kommer för första gången att finnas tillgänglig för Sverige och vidare i nästa steg på en global marknad. Som ett ex. kan nuvarande genomsnittliga kostnaden för att skapa och hantera ett hypotekslån sänkas med 80%. Även andra goda effekter följer. Projektet stödjer Sveriges och EU:s mål för ökad digitalisering samt FN:s mål genom att minska den finansiella tjänstesektorns koldioxidutsläpp och avfallsmängd då användande av papper minskar. Även konsumentskyddet förbättras vilket stimulerar tillväxt och nya arbetstillfällen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket (WP): WP 1: Krav - workshops med banker/kreditinstitut för att enas om den detaljerade process och nödvändiga krav WP 2: Forskning/Innovation/Utveckling - färdigställer en betaversion av trace:original och integrerar med deltagande banker/bolåneinstitut WP 3: Pilot - integrationstester med projektets deltagare och andra intressenter WP 4: Slutfas - koordinering, optimering och slutgiltig bransch-validering av trace:original.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.