Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trace:original - a blockchain-based solution for digitization of the European mortgage market

Diarienummer
Koordinator ENIGIO TIME AB
Bidrag från Vinnova 1 615 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med trace:original har varit att kunna skapa, hantera och autentisera digitala originalhandlingar. Målet var att tillsammans med svenska bolåneinstitut utveckla en branschförändrande ny plattform för att digitalisera löpande skuldebrev i Sverige med fokus på bolån. Enigio har nu med hjälp av Stabelo, Accenture, Vinnova och via diskussioner med flera banker och bolåneinstitut kunnat färdigställa en lösning för digitala löpande skuldebrev med specifik anpassning för bolån. Lösningen är nu redo för slutgiltig validering och produktionssättning.

Långsiktiga effekter som förväntas

En lösning för digitala original finns nu tillgänglig för svenska marknaden och även den globala. Vi samarbetar med Accenture gällande tillgängliggörande och integration både lokalt och internationellt. För löpande skuldebrev i Sverige planerar vi att tillsammans med en partner praktiskt validera trace:original dokumenten i alla instanser via live-case. Kostnadsbesparingar har blivit bekräftade, effektivisering av andrahandsmarknad likaså, högre säkerhet kan uppnås både för utfärdare och konsument. Utöver detta finns även ännu fler fördelar med en helt digital process.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt de planerade fyra faserna (WP). Störst utmaning har varit att få juridisk validering, detta avser vi nu tillsammans med partner verifiera praktiskt via ett live-case. WP 1 (krav): Avslutad - flertalet workshops med Stabelo, Accenture samt med ett flertal banker och bolåneinstitut i Sverige. WP 2 och 3 (beta, pilot): Avslutad - Medlemsnoder har installerats och testkörts för Stabelo, en svensk bank samt Accenture. WP4 (slutfas): Pågående slutgiltig validering, produktionsstart är planerad till mars 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2017

Diarienummer 2017-04363

Statistik för sidan