Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Traceability in Logistics and Transportation Systems - An Innovative Approach

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2005 - december 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-00533

Statistik för sidan