Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Traceability - for sustainable metals and minerals

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB,Borås
Bidrag från Vinnova 1 944 811 kronor
Projektets löptid april 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tagit fram ett koncept för ett spårbarhetssystem för koppar. Systemet möjliggör för hållbara aktörer tidigt i värdekedjan att konkurrera på hållbarhet samt möjliggöra för kunder att ställa krav och köpa hållbart certifierad koppar. Att kartlägga kopparflödet har varit en utmaning då aktörer i värdekedjan inte vill dela med sig av information, men projektet har kunnat skapa en tillräcklig god förståelse för att uppnå projektmålen. Det föreslagna konceptet, som har tagit fram tillsammans och förankrats med projektets styrgrupp, är nu redo att testas i en pilotstudie.

Resultat och förväntade effekter

Om det föreslagna konceptet implementeras kommer det skapa; -En mer hållbar och medveten internationell gruvindustri. -En konkurrensfördel för hållbara kopparproducenter. -Möjliggöra för köpare att kräva, välja och visa hur hållbara de vill vara genom en differenserad prismodell koppar. Då det föreslagna konceptet använder en mass-balansprincip samt spårar digitala transaktioner istället för fysisk koppar kommer systemet inte kunna verifiera ursprunget på koppar

Upplägg och genomförande

Svemins ägarskap har givit projektet en viktig plattform, trovärdighet och nätverk. En viktig del i det goda utfall och stora spridning har varit den engagerade och kunniga styrgruppen som träffats totalt 7 gånger. Då en innovativ lösning föreslås, som kräver ett nytt tankesätt, har stora resurser lagts på att kommunicera funktioner och värdet av systemet till relevanta aktörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-02350

Statistik för sidan