TRACE - utökning av ADVanCE med lastbilar + utvärdering av förarutbildning

Diarienummer 2017-05526
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskingsinstitut
Bidrag från Vinnova 2 491 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
Ansökningsomgång Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan

Syfte och mål

TRACE bygger på och utvidgar projektet ADVanCE, som löper under samma forskningsprogram. Lastbilsförares informationsinhämtning och uppmärksamhetsfördelning jämförs med bilisters och cyklisters i samma infrastruktur, med målet att kunna förstå orsakerna till konflikterna mellan de olika trafikantgrupperna. Dessa kunskaper ska leda till förbättringar i infrastrukturen, i utbildningen och fordonskonstruktionen. I TRACE utvärderas även ett utbildningsprogram för lastbilsförare som syftar till att förbättra interaktionen med oskyddade trafikanter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska leda till ökade kunskaper om hur information hämtas in i olika trafiksituationer, beroende på om trafikanten är cyklist eller lastbilsförare. Lastbilsförarna får dessutom en utbildning som är inriktad på att förbättra interaktionen med oskyddade trafikanter. Utbildningen utvärderas genom att förarnas informationsinhämtning jämförs före och efter. Resultaten används både för att förbättra utbildningen ytterligare, samt för att öka kunskapen om informationsinhämtning, så att infrastrukturen på sikt kan förbättras.

Planerat upplägg och genomförande

Semikontrollerade studier kommer att genomföras där både oerfarna och erfarna lastbilsförare både kör lastbil och cyklar längs en förbestämd rutt. Informationsinhämtningen loggas på ett flertal olika sätt. De oerfarna förare genomgår en riktad utbildning, efter vilken de kör längs samma rutt igen. Informationsinhämtningen jämförs mellan transportsätten i förhållande till MiRA-teorin, som beskriver den minimalt nödvändiga uppmärksamheten i en viss situation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.